Welkom

Welkom op mijn website!

In het jaar 2014 heb ik het besluit genomen om mijn ongebruikelijke levensloop in te zetten om anderen te helpen. Na een jarenlange worsteling met gamen, zingeving, motivatie en studies wilde ik de lessen die ik uit deze ervaring geleerd had delen.

Sindsdien heb ik me verdiept in de psychologische oorzaken en remedies omtrent problematisch game- en internetgebruik.

Uit mijn eigen onderzoek en inzichten heb ik moeten concluderen dat het een enorm complex fenomeen is dat verweven is met het algemene mentale en sociale welzijn. Recent is gameverslaving opgenomen door de WHO als een officieel erkende aandoening.

Vanwege deze ernst, complexiteit en de uniekheid van ieders situatie is het aangewezen omzichtig om te gaan met eventuele behandeling. Het belang van professionele hulp kan hierin niet onderschat worden.

Dat is ook de reden waarom ik in 2016 besloten heb om toe te werken naar de opleiding Geneeskunde, die ik in 2018 ben gestart. Op deze manier kan ik ook op academisch en professioneel vlak de nodige expertise opbouwen.

Jongeren, Liefde & Relaties, Ouders en Scholen

Het kan helpen, zeker bij jongeren, om hulp te krijgen van iemand die persoonlijk bekend is met hun ervaringen op familiaal, sociaal en psychologisch vlak.

Een aspect van het mentale welzijn dat in mijn ogen vaak onderbelicht wordt is hoe jongeren zich sociaal en relationeel ontwikkelen. Het is zo dat er een verband bestaat tussen eenzaamheid, gebrek aan zelfvertrouwen en internetgebruik (1). Daarom is het volgens mij cruciaal om ook dit aspect aan te pakken. Nuchtere, praktische steun en begeleiding in liefde en relaties is onmisbaar in een duurzaam traject naar herstel.

Vanuit het perspectief van de ouders is game- of internetverslaving vaak een zeer lastige en soms uitzichtloze situatie. In veel gevallen ontstaat er een breuk tussen ouder en kind, welke steeds dieper wordt, met radeloosheid en frustratie tot gevolg. De juiste inzichten, gekoppeld aan een zorgzame aanpak, kunnen een een wereld van verschil betekenen.

WRL Scholen

Omdat preventie beter is dan genezen, vind ik het enorm belangrijk dat jongeren op tijd leren omgaan met zichzelf en hun relatie tot gamen, internet en eigenlijk allerlei verleidingen die in onze moderne samenleving zo prominent aanwezig zijn. Daarom geef ik sinds 2017 ook lezingen aan scholen die belang hechten aan het vermogen van hun leerlingen om zich hiertegen te weren.

Hulp

Over het algemeen is de weg naar volledig herstel lang en uitdagend. Mentale conditionering doorbreken, zelfvertrouwen heropbouwen en het uitbreiden van de leefwereld zijn dingen die tijd en inspanning vergen. De allereerste stap is die van bewustwording van de problematiek, welke op zich in vele gevallen al een grote hindernis is.

Concrete hulp in dit proces is dan ook geen overbodige luxe.

Op mijn website bied ik informatie of een mogelijkheid tot een vrijblijvend gesprek en eventuele opvolging aan.

Uiteraard kan u me ook altijd een vraag stellen of uitnodigen als spreker.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close